top of page

7 ПРЕДИМСТВА НА АКВАПОНИКАТА

Вече знаете какво е аквапоника и защо я избрахме. Дойде моментът да Ви представя и основните й предимства пред конвенционалното производство.

ПЪРВОТО по важност ПРЕДИМСТВО е, че аквапониката се адаптира към нетрадиционни местоположения. Аквапониката има широк спектър от размери на системите и производствени профили – от домашно градинарство до производство на храни за търговската мрежа. Можем да я имаме в града, в т.ч. вътрешни градски площи, изостанали промишлени сгради, училища, ресторанти, магазини, апартаменти, къщи и дори мазета, гаражи и прозоречни первази. Аквапониката има потенциала да доближи производството на храни до потребителите.

ВТОРОТО ПРЕДИМСТВО е, че аквапоничното производство е целогодишно. Ако системата за аквапоника е в сграда или в оранжерия можете да отглеждате културите през всички сезони и без затруднения. По този начин винаги ще имате прясна и здравословна храна, независеща от времето.

ТРЕТОТО ПРЕДИМСТВО, което е с изключително значение е, че аквапониката е по-продуктивната технология. Растенията могат да се отглеждат по-гъсто, отколкото в земеделското стопанство и се оказва, че имат по-бързи темпове на растеж. Растителните и протеиновите култури се произвеждат едновременно в една интегрирана система с взаимна полза.

ЧЕТВЪРТОТО ПРЕДИМСТВО – производството е органично. Рибните отпадъци осигуряват всички хранителни нужди на растенията. Пестицидите и фунгицидите биха били вредни за рибата, така че никога не се използват. Хормоните, антибиотиците и другите химически добавки могат да навредят на растенията и на бактериалните системи, така че те никога не се прилагат. Този процес не би могъл да бъде по-органичен, който води до производство на здрави, безопасни и с високо качество риба и растения за консумиране.

ПЕТОТО ПРЕДИМСТВО по същност на технологията е, че е най-устойчивата от всички производства, познати на човека. Чрез елиминирането на почвата в зеленчукопроизводството елиминирате и всички вредители. Няма преносители на болести, елиминира се и превоза на дълги разстояния, което ще запази храната без замърсяване. Средата е напълно контролирана, т.е. производителят има способността да прилага програма за биологична сигурност, гарантираща действително безопасна продукция.

ШЕСТОТО ПРЕДИМСТВО – аквапониката е универсална технология. Чрез нея може да се отглеждат риби и растения за търговски цели, може да бъде предмет на научни изследвания, да се използва като средство за образование, или като източник за производство на домашна храна, като забавно и интересно хоби или за агротуризъм. Приложенията на аквапоникс технологията могат да бъдат ограничени само от въображението.

СЕДМОТО ПРЕДИМСТВО с голяма значителност е, че методът е високоефективен. Аквапоничното производство съхранява водата, като използва до 90% по-малко вода, отколкото напояването при консервативното земеделие. По-голямата част от водата в системата рециркулира, а не се губи в изпаряване, оттичане или за напояване на плевели. Аквапоникс системите пестят използваната вода и елиминират замърсяването със селскостопански отпадъци. Аквапоничните методи, ако се използват широко, биха могли значително да намалят екологичния отпечатък при производството на храна.

Това е градината на бъдещето – мобилна, високо производителна, ефективна, универсална, независима, екологична и полезна. Градината е в нас и ние сме в нея!

bottom of page