top of page

ОТ КЪДЕ ПРОИЗХОЖДА АКВАПОНИКАТА?

Докато компонентите на АКВАПОНИКАТА се практикуват в продължение на стотици години, тази интегрирана технология е в своя ранен етап на развитие, с официално начало през 70-те години на XX век.

Произходът на АКВАПОНИКАТА е от сухите райони на Австралия и на Американските Вирджински острови. С ограничените ресурси на прясна вода и повишеното търсене на храна за бързо нарастващото население, предприемчиви хора от тези региони започват да отглеждат рибата и растителните култури заедно в една обща система. Докато австралийското движение първоначално се съсредоточава върху производството на храни в малък мащаб, учените от Университета на Вирджинските острови (UVI) започват да изпробват производство в опит да се създаде жизнеспособна индустрия с търговски цели. В модерната епоха аквапониката бързо печели популярност, тъй като предприемачите, учените и производителите осъзнават, че тази нова система може да осигури както риба, така и културни растения, като същевременно се използват минимални ресурси.

Първите аквапонични изследвания се осъществяват в края на 70-те години. Екип, ръководен от д-р Джим Рачичо от UVI разработва първата система, която в последствие представлява вдъхновяващо начало за създаване на няколко търговски системи в САЩ, а от там и по целия свят. Днес университетът е активен в областта на аквапоничните изследвания повече от четирдесет години и има световно призната аквапонична образователна програма. В началото, в продължение на няколко години, в същия университет се провежда продължително изпитване на комбинирано производство на червена тилапия и на маруля. Във тази връзка, в настоящия момент най-успешната разработена система е за отглеждане на растения върху салове, плаващи във вода, богата на хранителни вещества (raft hydroponic system), която идва от аквариумите с тилапия. В периода 1990 – 2000 г., един аквапоникс производител може да е щастлив, ако произвежда 2 kg зеленчуци на всеки килограм риба. В моментачрез аквапоника се произвеждат около 12-14 kg зеленчуци на всеки килограм риба. Аквапоничните системи бележат усилено развитие на всички континенти през последните години. Няколко университета по света отделят сериозни ресурси за усъвършенстване на технологията.

В началото, аквапониката е била наистина само обект на научни изследвания. Тези ранни дизайнерски системи за аквапоника, които са били на ниво изпитвания, не са били конструирани за търговски цели. Все пак, те доказват, че са изключително ефективни и естествени интегрирани системи, които произвеждат зеленчуци (представляват по-голямата част от производството и печалбата), както и риба.

Джон Пейд и Ребека Нелсън – собствениците на най-голямата и успешна американска компания за комерсиална аквапоника са участвали в първоначалното разработване на хидропониката (безпочвено отглеждане на растителни култури) и на контролираната среда в производството. Те определят същността на аквапониката като средство за осигуряване на естествен източник на подхранване за производство на биологична продукция. „Като предприемачи и индивидуалисти с опит в ефективното и доходно отглеждане на растения в безпочвените системи, ние поехме по пътя да измъкнем аквапониката от сферата на научните изследвания и фазата "научен проект" до комерсиално приложима индустрия. И ние направихме това.”

В Америка комерсиалните аквапонични системи бележат голям прогрес и се наблюдава разрастване и на другите континенти. В Европа вече има изградени няколко пилотни проекта за аквапоника за търговия. Ако кривата на растеж от последните 10 години продължи така и следващите 10 години е явно, че тази нова индустрия е готова да се превърне в силно развит и водещ начин за производство на храни.

bottom of page