top of page

БЪДЕЩЕТО СЕ НУЖДАЕ ОТ АКВАПОНИЧНОТО ПРОИЗВОДСТВО

Интересът към аквапониката се увеличава. Технологията се развива под натиска да се произвежда повече храна по устойчив начин за световната популация, която бързо нараства. Другата основна причина е намаляването на природните ресурси и увеличаването на енергийните разходи. Светът е принуден да предприеме действия и да промени настоящите системи за производство на храни. Учените и иновационните компании вече стартираха национални и международни проекти за сътрудничество за развитие и бъдещи възможности за местно и устойчиво производство на храни. Иновациите включват: хидропоника, аквапоника, производство на насекоми и на хранителни продукти от тях – идеи, които трябваше доста по-рано да започнат да се развиват.

Едно от основните предизвикателства, свързани с интегрираните производствени техники, е да се обединят две или повече различни производствени системи. Доскоро се оказваше много трудно да се приложат умения и знания и да се създаде единна система за производство на разнородни култури. Аквакултурите и градинарството са доста различни производствени технологии, но присъединяването им към рециркулационна система доведе до стабилен производствен метод с оптимална продуктивност.

В началото аквапоничните системи са били наистина само обект на научни изследвания. Постепенно се превърнаха в изключително ефективни, естествени интегрирани системи, които произвеждат едновременно аквакултури и културни растения. Аквапониката печели огромно признание като алтернативна методология за производство на храна. Това интегрирано производство, както и всеки бизнес, изисква първоначална адекватна инвестиция в оборудване и отлични управленски и маркетингови умения. Плюс това, са необходими и умения в рибарството и растениевъдството. С тези първоначални условия една аквапонична ферма може да бъде доста печеливша.

Факторите, които определят аквапоничната технология като производство на бъдещето са:

  • Енергийната ефективност. Аквапоничните системи могат да бъдат по-енергийно ефективни от традиционното производство. Зоните на отглеждане са по-компактни и не изискват механично обработване или допълнително химическо торене.

  • Контролираната екологична среда. Аквапониката има потенциала да доближи производството на храни близо до потребителите. Няма ограничения в местоположението на аквапоничната оранжерия. Независима е от годишните сезони и климатичните особености на районите. Продукцията не е изложена на замърсители като киселинни дъждове или петролни разливи. „Полетата”, където се развиват растенията и „потоците”, в които се отглеждат рибите не са зависимо от непредсказуеми или тежки метеорологични условия или събития като градушка, необуздани студове или горещини, суша или наводнения.

  • Универсалното приложение. Аквапониката има широк спектър от размери на системите и производствени профили. Използва се както за домашно градинарство, така и за производство на храни за търговската мрежа.

  • Органичното производство на полезни храни. Рибата (тилапия) е с ниско съдържание на наситени мазнини и високо съдържание на протеин и е доказано най-добрата храна, част от здравословното хранене. Марулята е с ниско съдържание на калории и е ценен източник на витамин А и фолиева киселина. Препоръчително е да бъде в ежедневното ни меню.

Движещата сила за възникването на аквапоничното производство е потребителското търсене на прясна, безопасна и здравословна храна, заедно с необходимостта от по-ефективно и екологосъобразно селско стопанство. Тъй като обработваемата земя и чистата вода намаляват, а климатът се променя драматично селскостопанските иновации са отлична алтернатива. Вече има възможност да бъде контролирана околната среда и да не се използват изкуствено произведени препарати и торове за растениевъдството. Аквапониката ще играе важна роля в изхранването на хората в бъдеще, тъй като се поставя нов акцент върху високопроизводителни, градски и устойчиви системи за производство на храни.

bottom of page