top of page

ПЪРВИ СТЪПКИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА АКВАПОНИЧНА ФЕРМА

Аквапоничното производство за търговски цели е все още малка, но бързо растяща индустрия. В този момент нивото на интерес далеч надхвърля реалния брой на аквапоничните производители. Един от факторите, който отлага по-бързото развитие на този тип производство е необходимата първоначална капиталова инвестиция за започване на дейността. Другият фактор е липсата на подкрепа за алтернативното земеделие от страна на повечето правителствени органи и банки. Това не се дължи на факта, че идеята е нестабилна или липсва рентабилност. Аквапониката е доказваща се технология. На този етап повечето големи проекти, свързани с аквапоника са частно финансирани. Те не се нуждаят от банково одобрение и не чакат държавна помощ или безвъзмездни средства.

Независимо дали самофинансирате проекта или средствата са от банка или от инвеститор, или търсите друг вид финансиране, първата стъпка в установяването на успешен бизнес е да се проучи пазара и да се следва стабилен бизнес план. Подготовката на плана е организиран процес и е логично да разгледате всички важни аспекти на бизнеса. Бизнес планът се използва за установяване на бюджети, разходи, задачи, отговорности, цели, важни етапи и срокове. Част от подготовката на бизнес плана за ново производство определя крайните разходи за стартиране на бизнеса и определяне на очакваните разходи и приходи. Недостатъчното финансиране на даден проект бързо ще доведе до началото на бизнес фиаското. Добрата стратегия спестява много повече време и средства, а за да бъде реализирана проектната идея тя трябва редовно да се преразглежда и актуализира. Когато планирате проекта си, внимателно проверявайте всички разходи, свързани с покупката и инсталирането на оборудването, строителството, инфраструктурата, разрешителните и регулирането. Разходите за стартиране трябва да включват всяка стотинка, която ще похарчите преди да започнете да печелите. Те включват: закупуване на оранжерийни и аквапонични съоръжения; всяко оборудване, което не е включено в общия пакет; консултантски услуги; разрешителни за строеж; инженерни разходи; подготовка на площадката; изграждане на оранжерия; монтаж и въвеждане в експлоатация на цялото оборудване за контрол на средата; електрическа инсталация и водопровод; монтаж на аквапоничната система; студено съхранение на продуктите; нарастващите доставки за първата година; първоначални рекламни дейности; текущи разходи – природен газ и електричество, консумативи и продукти, семена, рибки (или разходи за люпилни), поддръжка, контрол на вредителите и болестите, труд, консумативи за опаковки, маркетингови и промоционални разходи, разходи за превозни средства, професионални разходи (офис, счетоводни и правни) и лабораторни анализи.

За разлика обаче от конвенционалното земеделие аквапониката взема превъзходство като:

С П Е С Т Я В А

  • Eнергията за напоителните помпи, горивото за машините, горивото за превоз на продукцията, работната ръка, пестицидите, хербицидите, химическите торове, които се използват върху растенията и антибиотиците и растежните хормони, използвани върху рибата.

П Р О И З В Е Ж Д А

  • Целогодишно както разнообразни пресни зеленчуци, плодове, подправки, билки и др., така и протеинова култура – риба. От гледна точка на продукцията, тя е толкова качествена, че прави аквапониката отличен метод за производство на храни за хората по света, независимо от климатичните и географските особености.

Д О Б И В А

  • Произвеждат се шест пъти повече салати на хектар, използвайки една шеста от водата в сравнение с конвенционалното земеделие (това производство е научно базирано от високоефективните системи на Nelson&Pade® и не е характерно за останалите аквапонични системи).


Изводът е следният: въпреки че имаме висока топлинна и електрическа употреба в концентрирано пространство, се използва сравнително по-малко енергия на единица продукция. Трябва да се има предвид, че съвременните оранжерии са много по-енергийно ефективни, отколкото преди години. Осигуряват изолация за намаляване на слънчевата радиация през лятото и поддържане на топлина през зимата с допълнителни енергийно ефективни нагреватели.

bottom of page