top of page

ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА ВРЪЗКАТА – ЧОВЕК И ПРИРОДА


В едноименната книга на Владимир Мегре, Анастасия отговаря на въпроса: Как да се възстанови загубената връзка на човека с растенията? Растенията, с които човек влиза в непосредствен контакт, формират за него пространство от истинска любов – любовта, без която животът на Земята би бил невъзможен. Затова именно повечето хора с родни места и вили се стремят да се връщат там, тъй като усещат, че тъкмо там за тях се е сформирало такова пространство. Растенията могат да създадат силно любовно пространство за човека, ако той се грижи за тях с любов. Освен това, с лъча на любовта могат да се излекуват много болести. Чистите и ярки мигове, когато изпитваме положителни емоции, като ангели-хранители побеждават всяка болка и болест.

Системите на аквапоничната технология имат привилегията да заменят домашните градини и да предоставят възможност за възобновяване на връзката между хората и природата. Няма да е пресилено, ако Ви заявя, че вече всеки може да има градина в своя дом и да се грижи за нея. Модерната технология става достъпна и отваря хоризонта към бъдещето и в същото време ни връща в миналото, когато хората сами произвеждаха храната си.

Според същата книга има няколко основни причини за болестите: пагубните чувства; изкуственият режим на хранене и съставът на храните; липсата на близка и далечна цел и лъжливата представа за своето естество и задача в живота. Сама по себе си болестта – това е фактът на отдалечаване на човека от природните механизми. Ползата, която може да извлече човек, установил информационен контакт с малък участък от природния свят, е значително по-голяма, отколкото само помощта в борбата със заболяванията. На болестите успешно могат да се противопоставят положителните емоции, преосмислянето на собствената същност и предназначение и близката връзка с природата. Аквапоничната технология има абсолютният способ да осигури тези прийоми – градина може да бъде създадена, там където си пожелаем, тя ще ни носи само положителни емоции и полезна храна и със сигурност ще подобри начина ни на живот. Отглеждането на растителни видове създава усещането за единност с природата и откъсване от градската действителност. Грижата за рибите пък внушава чувството на значимост. Знаем и какво удовлетворение изпитва човек, когато създава и когато обира плодовете на своя труд. Още по-осезаемо е чувството, когато се дарява лична продукция – произведена собственоръчно.

Същината на живота е хармония. С природата, с близките, със себе си. Спазвайки баланс се движиш без особени колебания по пътя. Адекватна е корелацията с аквапоничната технология. По своята същност представлява баланс – между животни и растения, между хранителни вещества, между производства. Промяна в параметрите би довела до нефункционирането й. Един дисбаланс би нарушил процесите. Тази единна мини екосистема може да бъде част и от твоя живот. Само поискай!

bottom of page