top of page

ЛИДЕРЪТ НА СИСТЕМИТЕ ЗА АКВАПОНИКА


"Аквапоникс България" е изключителен оторизиран дистрибутор на патентованите професионални системи за аквапоника – Clear Flow Aquaponic Systems® със ZDEP® за България и за Балканските страни. Притежава споразумение с най-успешната компания за аквапоника ‘Nelson and Pade’, Inc.® за изключително разпространение на търговските марки. През последните 25 години основателите на ‘Nelson and Pade’, Inc.® са изцяло отдадени на високопродуктивните Clear Flow Aquaponic Systems®, които изработват. Повод за изключителна гордост е положителното глобално въздействие, което се констатира от експлоатирането на системите и производството на свежи храни, отглеждани устойчиво без пестициди, хербициди или химически торове. Мисията на американската компания е да бъде водещ производител на професионалните висококачествени, научнобазирани аквапонични системи като осигурява и обучение и подкрепа за производителите от целия свят. Днес тези системи представляват световен лидер в аквапоничната технология, а ‘Nelson and Pade’, Inc.® демонстрират отговорно развитие като фокусът е иновации, устойчивост и ефективност.

Патентованите Clear Flow Aquaponic Systems® със ZDEP® са високоефективни и надеждни аквапонични системи, които увеличават производството като същевременно елиминират твърдите отпадъци. Те са проектирани въз основа на повече от 25 години научни изследвания, развитие и усъвършенстване. Чрез Clear Flow Aquaponic Systems® се произвеждат висококачествени риби и зеленчуци с увеличен добив в сравнение с други системи. Водата, която тече през системата е богата на хранителни вещества, осигуряваща отглеждането на безопасна и питателна храна. Корените на растението са светли и чисти, а рибата се отглежда в прясна и чиста вода.


Доказан дизайн на системата

Системите са създадени в Америка и са изработени от най-висококачествените и безопасни за храните компоненти. Чрез закупуването на доказаните Clear Flow Aquaponic Systems® Вие ще избегнете високите разходи и проблеми, свързани с непроверени системи, и излишните усилия в домашни условия. Всеки от системните компоненти е оразмерен и проектиран така, че да осигурява максимално производство, доказани съотношения и параметри на водния поток, качество на водата и динамика на хранителните вещества. Всички системи са оборудвани с определени компоненти, ръководства за монтаж и експлоатация и стандартни оперативни процедури за всички ежедневни дейности.


Ефективни, Устойчиви, Надеждни

Clear Flow Aquaponic Systems® са най-продуктивните, ефективни, устойчиви и надеждни аквапонични системи за производство на прясна риба и на свежи зеленчуци, изискващи минимум вода, труд и енергия. Приложими са като системи за домашно производство, микроферми, системи за комерсиално производство, системи за обучение, за наука, за агротуризъм.


Производство на закрито, целогодишно

За най-добри резултати, Clear Flow Aquaponic Systems® трябва да се инсталират в оранжерия или в сграда с контролирана среда. Правилният контрол върху околната среда позволява на производителя да отглежда прясна храна през цялата година.

За препоръки относно оранжерия или сграда с контролирана среда, моля, свържете се с екипа на “Аквапоникс България”.


Коя система е подходяща за вас?

Всички наши професионални системи Clear Flow Aquaponic Systems® използват един и същ патентован дизайн, за да увеличат максимално производството на храни. Всички системи имат еднакви форми и съотношения на компонентите, обемни пропорции и дебити на водата. Разликата между тях е размерът. При всеки увеличаващ се размер, резервоарите за рибата са по-обемни, филтърните компоненти са по-големи, лехите за растенията и лехите със среда са по-обширни.


Защо системите Clear Flow Aquaponic Systems® са най-добрите в света?

През 2017 г. "Аквапоникс България" направи сравнително проучване и анализ на параметрите на 23 модели аквапонични системи, подредени в 4 групи, предлагани от 9 компании за аквапонични системи от САЩ, Европа и Австралия, съпоставени с тези на ‘Nelson and Pade’, Inc.®. Няколко изводи могат да бъдат направени:

  • Повечето от фирмите не предоставят информация за прогнозируемата продукция. По-голямата част от фирмите не предлагат цялостен комплект на системите (не са включени танкове за рибата и допълнително оборудване).

  • Ценовата съпоставка на системите с цялостно оборудване дава превес в полза на ‘Nelson and Pade’, Inc.®.

  • Обемът на използваната вода е повече от два пъти по-голям на системите, в сравнение с тези на ‘Nelson and Pade’, Inc.®.

  • Прогнозируемото количество на произведена риба е с от 60% до 260% по-високо от всички системи, в сравнение с тези на ‘Nelson and Pade’, Inc.®.

  • Площта на лехите за растенията е повече от 4 пъти по-голяма при системите на ‘Nelson and Pade’, Inc.®, в сравнения с останалите.

  • Растителната продукция от системите на ‘Nelson and Pade’, Inc.® е над 7 пъти по-висока в сравнение с останалите (изключение правят единствено системите на 'Portable Farms', които предоставят много широки граници на продуктивност).

Следващите няколко публикации ще Ви помогнат да изберете Вашата аквапонична система – лидер в иновациите.

bottom of page