top of page

ВИСОК ДОБИВ НА АКВАПОНИЧНИ ХРАНИ ПО ВЪЗМОЖНО НАЙ-ДОБРИЯ НАЧИН


Цялостни пакети, Доказан дизайн

Ако планирате аквапонично начинание с търговски цели, патентованите Clear Flow Aquaponic Systems® със ZDEP®, които предлага „Аквапоникс България” са единствените напълно разработени, цялостни системни пакети, достъпни за широкомащабно производство на аквапонични храни. Системите, които предлагаме в това направление са: Commercial-35; C-100; C-150; C-225 и C-300. Числото посочва колко хиляди марули ще бъдат произведени годишно. За пример: Commercial 35 произвежда около 35 000 марули/годишно, а Commercial 300 произвежда около 300 000 марули/годишно. Системите включват оборудването, ръководствата, документацията и поддръжката, от които се нуждаете за да бъдете успешни в бизнеса с аквапоника.

Максимално производство

Търговската линия на ‘Nelson and Pade’, Inc.® Clear Flow Aquaponic Systems® със ZDEP® намалява отпадните продукти и увеличава наличието на хранителни вещества за допълнителен растеж на растенията. В допълнение към ZDEP®, всички търговски системи, които предлагаме използват ускорената система за развитие на растенията за по-бързо производство и увеличаване на доходите. Площта на производство е от 490 m² (за най-малката от комерсиалните системи) до 2800 m² (за най-голямата аквапонична система). Продукцията от зеленчуци и от риба от Commercial 35 е около 35 000 зеленолистни растения/годишно (около 100 зеленолистни растения/дневно) от големите лехи, плюс 3500 зеленолистни растения/годишно (около 10 зеленолистни растения/дневно) от лехите със среда и 861 kg цяла тилапия/годишно (107 kg/на всеки 6 седмици). Продукцията от зеленчуци и от риба от Commercial 300 е 300 000 зеленолистни растения/годишно (около 800 зеленолистни растения/дневно) от големите лехи, плюс 20 000 зеленолистни растения/годишно (около 60 зеленолистни растения/дневно) от лехите със среда и 7135 kg цяла тилапия/годишно (430 kg/на всеки 3 седмици).

Допълнително разширение

Търговските системи идват в модули, които могат да бъдат допълнително присъединявани, което позволява на един производител лесно да увеличи размера на производство, докато бизнеса расте.

Непрекъснати реколти, 365 дни/годишно
Зеленчуковите култури от тези системи могат да се събират ежедневно, за да отговорят на търсенето на пазара. Системите са предназначени за непрекъснато производство – 365 дни/годишно. Всяка комерсиална система използва няколко резервоара за рибата. За тилапията това означава, че ще имате пълни резервоари с риба на всеки 3 – 4 или 6 седмици. Ако използвате два модула, ще имате резервоари, пълни с риба на всеки 2 или 3 седмици. С 3 модула – на всеки 1 – 2 седмици и т.н.
ZDEP® При проектирането на аквапоничните системи, целта и фокусът на Ребека Нелсън и на Джон Пейд винаги са били да създадат системи, които са възможно най-ефикасни и устойчиви. В развитието на аквапониката, което представлява съвсем ново ниво на производство на храни, ‘Nelson и Pade’, Inc. ® разработиха и обявиха патентованата система ZDEP® (нулево разреждане – допълнително производство). Патентованата ZDEP® технология използва повторно богатата на хранителни вещества вода в системата, за да растат повече растения, като в същото време намалява използването на вода и премахва потока от отпадъчни води от системата. Преди това търговските аквапонични системи са имали ежедневно количество отпадъчна вода. ZDEP® извлича чистата вода и улавя повече хранителни вещества от този отпадъчен поток. Чистата вода, напускаща ZDEP® се използва за опресняване на водата в системата, така се намалява общото потребление на вода, увеличава се производството на риба и се отглеждат повече растения в системата. ZDEP® генерира допълнителен поток от естествени торове, който увеличава разнообразието от растения в лехите със среда.
Комерсиалните аквапонични системи се използват за търговски начинания за производство на прясна риба и на зеленчуци, отговарящи на търсенето на местно произведена прясна храна през цялата година. Ето защо системите на Clear Flow Aquaponic Systems® със ZDEP® са изключително подходящи за градски местоположения, намалявайки транспортните разходи за храната и гарантирайки висококачествена и безопасна храна за местните пазари.
bottom of page