top of page

ПРОЕКТ: ПРОМЯНА ЧРЕЗ АКВАПОНИКА


Сдружението с нестопанска цел „АКВАПОНИКС БЪЛГАРИЯ” участва в конкурса „ПРОМЯНАТА” с проекта „АКВАПОНИЧНА ГРАДИНА В УЧИЛИЩЕ” и беше препоръчан от независими експерти от неправителствения сектор, бизнеса и публични институции сред стотици други предложения. Проектът за изграждане на аквапонична градина в учебна среда предлага решение най-малко на два значими социални проблеми за децата и младежите в България. А именно: първият е храненето с вредни храни и заседналият начин на живот, а вторият осъвременяване методите на обучаване. Тези проблеми отчитам като майка на 3 деца и като лекар, работещ в Българската агенция по безопасност на храните. Проблемите са значими и се нуждаят от решение. Идеята за пълноценно хранене, за полезна активност и за качествено обучение на децата и на младежите е позната в световен мащаб, но екипът на „Аквапоникс България” е инициатор на проекта за адаптиране и в България.

Все по-често в България се говори за качествена и иновативна образователна система и всички искат замяна на остарелия и неработещ модел на обучаване с такъв, прилагащ съвременни образователни модели. „Аквапоникс България” предлага завършена методика на преподаване и пълен пакет от учебни програми за аквапоника. Комплектът с материали включва ръководство за педагога, наръчници за учениците, книги и допълнителни електронни и печатни ресурси. За образователни цели могат да се използват от най-малката до най-голямата аквапонична система на ‘Nelson and Pade’, Inc.®. Изграждането на аквапонична градина, в съответствие с най-добрите световни стандарти и практики, освен че произвежда висококачествена и здравословна храна, предоставя съвременен метод на обучение и технологично развитие за нашите деца. Взаимосвързаните процеси се демонстрират чрез аквапониката, което я прави идеален учебен инструмент, който вдъхновява учениците, мотивира учителите и създава ентусиазъм от страна на родителите и заинтересованите страни в образователната система. Поради уникалния си образователен модел проектът за аквапоника в училище създава идеята за интегрирана обучителна система, която използва малко ресурси, а и осигурява прясна храна. Аквапоничната система може да бъде стартирана в началото на учебната година и да работи през целия учебен период като позволява на преподавателя да представи понятията и процесите, докато растенията и рибите се развиват и растат. Малка аквапонична система може да се разположи в класната стая близо до катедрата. По-големите системи могат да бъдат поставени в отделна стая или във външна оранжерия. Вече много педагози са приели аквапоничната технология и динамичната учебна среда, която създава като отлична възможност за съвременно обучение.

Основните целеви групи на нашето решение са две, всяка развиваща се на две нива. Първата целева група са учениците и студентите, а втората – преподавателите. Двете групи представляват директните участници в проекта. Едното ниво са учебните заведения, където стартира проекта. Другото ниво е обществената среда. Разпространяването на резултатите, на ползите и на готовата продукция сред всички заинтересовани лица ще активизира и нови целеви групи.

Примери от практиката или резултати от сходни програми, прилагани в други държави показват, че решението на проблема наистина има позитивен ефект върху децата и младежите, към които е насочено. Това, което предлагаме е различно и ще доведе до промяна към по-добро. Не разпознавам друга организация в България, която да предлага интегрираната система аквапоника за деца и младежи включваща: висококачествено производство на храни, обучение, активни дейности, хоби, агротуризъм, бизнес и други. Идеята за производство на здравословна храна в учебните заведения чрез подтикване към физическа активност и чрез предоставяне на практическо усвояване на знания въз основа на мониторинг и грижа за растенията и за рибите в аквапоничната система е нашата цел. Положителното влияние е свързано с активното участие на младежите във всички процеси – отглеждане на растения, хранене и отглеждане на рибите, прибиране на готовата продукция, реализация на растителните култури и на рибата, маркетинг и реклама на продукцията, алтернативен туризъм. Чрез аквапоничната технология младите хора ще придобият знания и умения за справяне в конкретни ситуации в областта на образованието, здравеопазването, стопанското управление, екологията, производството и продажбите.

Ние ще развиваме, разрастваме и умножаваме нашата идея, така че да подобрим живота на колкото е възможно повече деца в бъдеще. Мисията на нашата организация е свързана с осигуряване на съвременна образователна среда и производство на свежа храна чрез иновационни дейности за деца и младежи. Разработваме и провеждаме програми по внедряване на аквапоничната технология в учебните заведения, както и аквапоника за научни изследвания като: учебни програми в училища и университети; мастер класове; разширено обучение за производители; продължаващо обучение за хора от всички възрасти. Планираме всяка година да внедряваме аквапоничната технология най-малко в две учебни заведения. Оптимистичната прогноза за 5-годишния период е дълготрайна промяна за повече от 7000 деца в страната.

bottom of page