top of page

ГЛОБАЛНИТЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРИ ХРАНИТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ

Тази статия е предназначена за всички, имащи интерес към иновативните методи на производство на храни и системите със затворен цикъл, определяни като системи на бъдещето.

Очаква се населението на планетата да нарасне до 9-10 млрд до 2050 година. Това означава, че хората ще трябва да разработят системи за производство на храни, които са икономични и много по-производителни. Хранителните системи със затворен цикъл са необходими за опазване ресурсите на планетата, ефективно използване на водата и увеличаване на количеството храна, използвайки по-малко енергия и природни запаси. Допълнителната полза е да се намали или надяваме се да се елиминира необходимостта от петролни торове, пестициди и хербициди, участващи в производството на храни.

Докато се приближаваме до предстоящите космически мисии на NASA за астероиди (2020 г.), до „мисията Марс” (2030 г.) и до потенциалната колонизация на отдалечени планети (от 2030 г. нататък) ще имаме все по-голяма нужда за използване на технологиите за производство на храни със затворен цикъл. Хранителните системи, които имат за цел значително да увеличат количеството и качеството на храната са технологиите на бъдещето:

Аквапоника: Комбинация от аквакултури (рибовъдство) и хидропоника (растителни култури без почва). Това е интегрирана, устойчива, ефективна, регенеративна и биологично развита система.

Аеропоника: Системи, в които се отглеждат растения чрез аерозол, концентриран с високо съдържание на хранителни елементи, без използване на почва. Този тип система може да спести до 50-90% от водните ресурси.

Хидропоника: Отглеждане на растения в хранителен воден разтвор, без почва.

Технология, контролираща листата (Leaf Sensor Technology): използва се инсталация, която следи условията на отглеждане на растенията и изпраща данните под формата на електронна информация до производителя.

VEGGIE: Концепция на космическия център на NASA за изследване производството на храни, използвана понастоящем на Международната космическа станция.

MELiSSA: Система на Европейската космическа агенция (ESA) за изследване производството на храна в затворени системи в космоса.

Вертикално земеделие: Отглеждане на храна в затворен цикъл в системи с вертикално надграждане. Аквакултурите и растенията са поставени във вертикално изградени съоражения.

Водорасли и водна леща: Отглеждане на цъфтящи водни растения на повърхността на бавно движеща се прясна вода. Източници на високопротеинова храна за аквакултури, птици и хора, понякога определяна като значителен бързо растящ потенциален хранителен източник.

ПОТЕНЦИАЛ

 1. Нарастваща тенденция на системите за производство на хранителни продукти със затворен цикъл.

 2. Загрижеността на хората относно капацитета от храна, вода и ресурси на планетата Земя е злободневна тема.

 3. Аквапоничните, хидропоничните и аеропоничните системи се използват в няколко направления едновременно – комерсиално, научно-изследователско, образователно, социално и др.

 4. Електронен достъп до всички системи със затворен цикъл на производство на храни.

 5. Настоящите и бъдещите космически мисии предразполагат към производството на храна със затворен цикъл.

 6. Програмата за научни изследвания в областта на храните (VEGGIE) на космическия център на NASA (KSC).

 7. Разработване на проекта (BEYOND), финансиран от NASA за увеличаване на производството на храни и намаляване на болестите по растенията.

 8. Изследвания в областта на космическите производства чрез хранителни системи във водещи колежи и университети по целия свят.

 9. Нарастваща нужда за изхранване на населението в „слабо развитите страни” и най-бедните райони на света.

 10. Намаляване на водните ресурси на Земята.

 11. Повишена необходимост от решение на нарастващото глобално замърсяване.

 12. Повишаване на загрижеността от употребата на пестициди, хербициди, инсектициди и др.

bottom of page