top of page

АКВАПОНИКА ЗА АГРОТУРИЗЪМ

Селският туризъм, екотуризмът и агротуризмът са форми на туризъм, които се появиха в началото на века и стават все по-важни отрасли на туристическата индустрия в световен мащаб. Тези най-нови видове на начин на живот, развиващи се като туристическо поведение и непрекъснато променящи се според предпочитанията на клиентите, са съчетани с широко разпространена загриженост за околната среда, историческото наследство и устойчивото развитие. Те представляват не само положителен, динамичен фактор за развитие, но също така са и жизнеспособно решение за да се съхранят по-изостаналите райони. Освен това, чрез тях се стимулира развитието на други дейности като занаятчийство, местно производство на храни и селско стопанство, което води до увеличаване на приходите в съответните области.

Отчитайки всичко това, може да се каже, че тези видове туризъм се възприемат не само като подпомагаща дейност, а като средство за постигане на други допълнителни цели – по-висока заетост в селските райони, увеличаване на доходите, запазване на природата, поддържане на социално равновесие и опазване на културното наследство, обичаи и традиции. Тези алтернативни типове туризъм, които осигуряват „емоционални” празници в по-малко известни, уникални дестинации се превърнаха в начин на живот сред високообразованите и често пътуващите туристи. В България се развиват отлично въз основа на интересните селски райони, уникалните традиции и привлекателните културни обекти, осигуряващи на потенциалните туристически доставчици големи възможности да генерират печалби.

Аквапониката като симбиотично отглеждане и на растения и на аквакултури в контролираща среда предразполага реализирането на това иновативно производство в направление агротуризъм. Без съмнение аквапониката е един от най-бързо развиващите се сектори на производството, който е изключително популярен в САЩ. Популяризира се сред хората любители или специалисти чрез посещения на място в аквапоничната оранжерия. Актуалната популярност на аквапониката произтича от интереса на хората към устойчиви и градски приложения на селското стопанство и концепцията за собствено отглеждане на биологична храна.

Аквапоничните производители варират от малки семейни оранжерии до големи такива за комерсиално производство, използващи огромни резервоарни системи за отглеждане на риба, комбинирани с големи лехи за растителна продукция. Малката аквапоника за домашно приложение е лесно управляема. Инвестицията се възвръща чрез осигуряване на прясна храна ежедневно както за семейството, така и за приятели и роднини. Най-голямото предимство е, че има контрол на собствения си хранителен източник. Такава система е особено подходяща за поставяне в комплекс за селски туризъм. Този вид туристическа услуга, предлагана в селските райони включва настаняване в селска къща, храна (с акцент върху кухня с аквапонични продукти) и всички развлекателни дейности според желанията на туристите. Практикува се в семейни къщи за гости и подчертава природните райони, местните практики, културата и гастрономията. Селският туризъм се развива и по на т. нар. „маршрути”, за пример аквапоничен маршрут, популярни сред специфични видове туристи. Потенциалните клиенти са любителите на живота на село, занаятчийството, фолклора и екологичните храни.

В случая на екотуризма основната мотивацията на туристите е наблюдението и оценяването на природата и местните традиции, повишава информираността към опазването на природните и културните ценности, като минимизира отрицателните въздействия върху околната среда. Често се нарича „устойчив туризъм”, „отговорен туризъм” и „зелен туризъм”. Ето защо аквапоника чрез екотуризъм има цел да създава подкрепа и опазване на околната среда чрез щадящия метод на производство и насърчаване на икономически жизнеспособен туризъм. Осигурява заетост и генериране на икономически ползи за местните общности. Доставчици на услугите са малкия местен бизнес. Потенциалните клиенти са заинтересовани от живописни пътешествия и маршрути, които им позволяват да се чувстват като местни жители в близост до традициите и им осигуряват високо качество на живот.

Аквапоничното производство с търговски цели осигурява печалби, способни да поддържат стабилен доход освен от продажбата на риба и растения и от посещенията на туристи, любители и земеделски производители. Повечето предприемачи, работещи за аквапониката предлагат освен аквапонични храни, но също и възможност за агротуризъм, предоставящ консултантски услуги, курсове, книги, информационни носители и набор от други продукти. Агротуризмът е по-скорошен термин, пряко свързан със селскостопанските дейности. Аквапоничната оранжерия се използва като основно място за този тип туризъм. Тази форма на селски туризъм обикновено е второстепенна дейност във фермата, но е съществен източник на доходи. Образователните дейности са насочени към обяснение на аспектите на технологията, на нейните предимства и качеството на продуктите. Потенциалните клиенти са заинтересовани от природата, земеделието, животновъдството и естествено от произвежданата селскостопанска продукция.

Без съмнение, аквапониката има важен и съществен принос както в бъдещото производство на храни, така и в агротуризма.

bottom of page