top of page

АКВАПОНИКАТА СЪС СОЦИАЛНА МИСИЯ

„Човек е богат със своята цел.

Богат е със своя собствен дял.

Но не с това, което е взел.

Богат е с това, което е дал.”

Гладуващите хора по света постоянно се увеличават и вече са над 110 милиона души. Хората с хранителна несигурност (страдащи от остро недохранване, които нямат възможност по един траен начин да подсигурят енергийните нужди на организма си) най-вероятно са много повече. Социалните дейности на държавите, социалните мисии на неправителствените организации, църквите, хранителните банки, благотворителността на добрите хора по света се обединяват в една обща цел да осигуряват прехрана на нуждаещите се. Аквапониката като най-модерната технология за производство на прясна и питателна храна може да осигурява непрекъснато снабдяване 365 дни в годината, на всяко място по света.

По-долу са представени три отлични примера на социални мисии, осъществени чрез аквапонични проекти. В тези проекти за аквапоника, нашите партньори от „Nelson and Pade®” предоставиха помощ, обучение и аквапонични системи, създавайки възможност за по-добро хранене с прясна и качествена храна на хора в неравностойно положение.

Хранителна банка в Мисисага

„AquaGrow Farms” в Мисисага, Онтарио, Канада проправя пътя за бъдещето на хранителните банки в Канада. Аквапониката е интересна алтернатива за студеното време, за градските центрове и за местните производители, каквито са данните за Мисисага. Има потенциала да помогне за разрешаването на предизвикателствата пред банката с храни. Храненето на хора в нужда с пресни храни е чудесна нова посока.


Социалния аквапоничен проект в Малави

Проектът е съвместна работа между група студенти по бизнес и биология в университета от Лейкланд и дипломиралия се Патрик Тембве от Малави, Африка. Аквапоничното производство е особено важно събитие в живота на хората по отношение на продукцията в бедните райони на Африка. Домати, марули, лук, кале и други зеленчуци, както и шамбо – вид риба, наподобяваща тилапията са храните, които се доставят в дом за сираци.


Жива хранителна банка в Хаити

„Living Food Bank®” включва пълната система за аквапоника и защита на културите, предназначена за местните климатични условия и избор на свежа риба и зеленчуци, както и пълна енергийна система (слънчеви панели и батерии). Произвежда се голям обем прясна храна в малко пространство, използвайки минимални ресурси. В допълнение, полски култури като царевица и картофи се отглеждат в почвата, използвайки излишната от системата, богата на хранителни вещества вода. Това намалява зависимостта от вносни хранителни продукти за програми за хранене в развиващите се страни, като същевременно осигурява по-висококачествена храна.

Вярваме, че чрез аквапоничните системи на „Nelson and Pade®” може да се осигурява продоволствена сигурност за всички нации. Такава радост е да видим нашите клиенти, прегърнали визията за социално предприемачество и желанието им да бъдат добри в света!

bottom of page