top of page

АКВАПОНИКС БЪЛГАРИЯ

ВЪЗМОЖНОСТИ

НОВА ТЕХНОЛОГИЯ. НАЧИН ЗА ПРОГРЕС

Ние ви предлагаме възможност за печеливш бизнес. Заедно можем да реализираме идеята Ви за производство на висококачествена местно отглеждана продукция.

 

 

  Модерната и иновационна аквапонична технология направи възможно да се създават рибни стопанства на необичайни места, например в сгради или върху градските покриви. Напълно възможно става домашното производство на полезни храни без големи усилия. Комерсиалното производство с търговски цели може да бъде изключително успешен бизнес. Освен това има и хоби приложение, у дома или в офиса, аквариумът с рибки може да се комбинира с мини градина за отглеждане на билки, плодове и зеленчуци или цветя. Аквапониката може да се използва за образователни и изследователски цели, и за агротуризъм. Всички тези отделни направления на аквапониката могат да бъдат реализирани чрез разнообразните конфигурации, предлагани от „Aквапоникс България” ЕООД.

 

РАЗЧИТАЙТЕ НА НАС ЗА:

 1. Планиране и разработване на проекта Ви.

 2. Изготвяне на доклад, касаещ: прогнозните разходи за проекта, производството и проектирането; прогнозната годишна продукция и очакваните приходи.

 3. Проектиране на обекта – оранжерия с контролирана среда за аквапоника, търговска площ и др.

 4. Доставка на американските патентовани системи Clear Flow Aquaponic Systems® със ZDEP®.

 5. Изграждане и техническа поддръжка на съоръжението за аквапонично производство.

 6. Предоставяне на подкрепа на своите клиенти по технология и процедури, които използват ‘NELSON AND PADE INC.®’.

 7. Съдействие за реализация на продукцията.

 

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ ЕФЕКТИВНИ, УСТОЙЧИВИ И НАДЕЖДНИ СИСТЕМИ:

 • КОМЕРСИАЛНИ – ЗА ТЪРГОВСКИ ЦЕЛИ. Има 5 варианти на системите в зависимост от вместимостта и производителността им. Те са изградени от 4 до 8 аквариуми с обеми от 757 L до 4542 L всеки. Лехите за растенията са големи и такива със среда от жив филтър, като количеството им е от 2 до 8. Произведената годишна продукция е: от 31 000 до 276 400 листни растения от големите лехи (съответно от 85 до 760 листни растения на ден); от 6000 до 55 200 листни растения от лехите със среда (съответно от 19 до 75 листни растения на ден) и от 861 kg до 7135 kg риба тилапия (съответно от 107 kg на всеки 6 седмици до малко над 430 kg на всеки 3 седмици). Необходимата площ за инсталиране на системите е от 490 кв. м (за най-малката комерсиална система) до 2809 кв. м (за най-голямата комерсиална система).

 • АКВАПОНИЧНИ МИКРОФЕРМИ. Върху площ от 125 кв. м до 178 кв. м тези ефективни и печеливши системи могат да бъдат създадени почти навсякъде. MicroFarms са идеални за закрито производство, независимо дали в оранжерия, склад или друга сграда. Предлагаме и високоефективни оранжерии за всичките три предложения на MicroFarms. Годишната продукция от микрофермите за аквапоника е от 7560 листни растения, произведени в най-малката система до 20 900 листни растения – от най-голямата система. Годишното производство на риба достига до 592 kg. Необходимите работни часове за деня са от 2 до 4 часа.

 • ХОБИ – ЗА ДОМАШНО ПРОИЗВОДСТВО. Съществуват в 4 конфигурации. Най-голямата система е с четири аквариуми с обеми по 378,5 L и шест лехи, а най-малката – с два аквариума по 60,5 L и две лехи. Прогнозируемата годишна продукция от най-малката система е 416 листни растения, а от най-голямата – 4860 стръка маруля и съответно – 14,5 kg и 208 kg риба тилапия. Необходимата площ за инсталиране на системите е от 17,7 кв. м (за най-малката домашна система) до 80,5 кв. м (за най-голямата домашна система).

 • КОМПОНЕНТИ ЗА АКВАПОНИЧНАТА СИСТЕМА  рибни аквариуми; утаители за отстраняване на твърди частици; био-реактори с плаваща платформа; контейнери за дегазиране; контейнери за минерализация; утаителни резервоари и водни помпи; рафтови контейнери; разсадници за покълване и разсадници с ускорен растеж; ZDEP® филтър; лехи със среда с жив филтър; вентилатори за аериране на рибните аквариуми, на био-реакторите и на рафтовите контейнери; ВиК системи, PVC тръби, части, клапани; системи за пречистване на рибата и система за рибни развъдници. 

 

 

ПРЕДЛАГАМЕ ВИ ОЩЕ:

 1. Програми за обучение – Аквапоникс мастер клас®, разширена обучителна програма и други образователни предложения за деца, ученици и студенти.

 2. Туристически обиколки с демонстрации във вече изградените аквапонични оранжерии.

 3. Възможност за образование и за научни изследвания.

 4. Използване на търговска марка.

 5. Информационни, обучителни и мотивационни кампании за аквапоничните системи.

 6. Организиране и провеждане на научно-практически форуми по проблемите на екологията, храненето, биоземеделието, аквакултурите и аквапоничните системи.

 7. Сътрудничество със сродни организации в страната и в чужбина.

 

 

ЕКИПЪТ НИ РАБОТИ ВСЕОТДАЙНО ВЪВ ВАША ПОЛЗА, ЩЕ ВИ ДАВА НАСОКИ И ЩЕ СПОДЕЛЯ ЗНАНИЯТА СИ. ЗАЕДНО МОЖЕМ ДА ПОСТИГНЕМ УСПЕХ В ПРОИЗВОДСТВОТО НА АКВАПОНИЧНИ ХРАНИ.

АКВАПОНИКС ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

   Аквапониката може да се използва и за образователни и за изследователски цели без ограничения. Търговският успех на съоръжението с патентованите ‘Clear Flow Aquaponic Systems®’ изисква специализирани знания и умения. На тези, които ще управляват съоръжението се препоръчва да ги придобият.

„АКВАПОНИКС БЪЛГАРИЯ”  предоставя:

 • Професионално обучение и възможности за работа

Обучението е от съществено значение за работата в аквапоничните съоръжения с контролирана среда. Ние Ви предлагаме професионално обучение и възможност за работа. Учебната програма включва  продължителен престой на терен, който позволява на участниците да се обучават и да работят в реална аквапонична оранжерия, както и да извършват всичко – от ежедневните дейности до решаването на проблеми. Всеки участник ще започне с наблюдаване на процесите в оранжерията – засяване, събиране и пакетиране на растителната продукция, поддръжка на филтърната система и отглеждане и хранене на рибите. След натрупване на знания и умения, обучаващият се ще има възможност да демонстрира какво е научил на практика. Това обучение е на разположение изключително за клиентите, които са закупили някоя от системите за аквапоника.

 • Образование и обучение

В аквапоничното стопанство се организират образователни и обучителни програми, в които деца от най-ранна възраст, ученици и студенти ще се запознават с научните принципи на базата на аквапониката. По специално, съоръжението може да предложи широка образователна програма, с която децата ще изучават естествени науки, селско стопанство и бизнес.

 • Специален майсторски клас по аквапоника

Продължителността на курса е 3 дни и включва теоретични и практически сесии, които дават фундаментални знания върху всички аспекти на аквапониката.

АГРОТУРИЗЪМ

ЖИВЕЙ БИО! ХРАНИ СЕ БИО! БЪДИ БИО!

  Агротуризмът е иновативна част от бизнеса с аквапоника. Разработването на интересна агротуристическа програма носи печалба.

    През последните години, агротуризмът стана особено популярен, а аквапоничната оранжерия е атракция, която си струва да се види. Този вид туризъм може да повиши печалбите на аквапоничното предприятие по редица начини. Това основно става чрез заплащане за обиколката и чрез директни продажби на продукцията и на други свързани стоки. Включването на агротуризма в оранжерийния проект трябва да стане на ранен етап. 

  За разлика от познатите агротуристически дестинации с традиционни атракции, аквапоничната оранжерия предлага много повече. Тя комбинира иновационната технология с един напълно естествен  процес, който демонстрира безброй научни теми. Системата е изключително интересна да се наблюдава и представлява устойчив и модерен метод за отглеждане на прясна, питателна храна.

   Предложените съоръжения от „АКВАПОНИКС БЪЛГАРИЯ” ЕООД представят последните иновации в аквапониката и селското стопанство в контролирана среда.

bottom of page