top of page

АКВАПОНИКС БЪЛГАРИЯ

 „А И Б” НА АКВАПОНИКС КУЛТУРАТА НА БАЛКАНИТЕ

 През 2016 г. ние стартираме своята дейност с търговско дружество и Сдружение с общественополезна дейност. „АКВАПОНИКС БЪЛГАРИЯ” ЕООД е първата българска фирма, която предлага иновационната технология аквапоника в отделните й конфигурации. Оборудването, технологията и специалната патентована система – Clear Flow Aquaponic Systems® със ZDEP® са разработени от най-проспериращата компания в Америка за аквапоника – ‘NELSON AND PADE INC.®’.

   „АКВАПОНИКС БЪЛГАРИЯ” ЕООД е изключителен оторизиран дистрибутор на технологията за България и за Балканските страни. Притежава споразумение с NELSON AND PADE INC.®’ за изключително разпространение на търговските марки на американската компания за:

 • Clear Flow Aquaponic Systems® със ZDEP®  комерсиални и домашни системи и микроферми по дизайнерски спецификации.

 • Допълнително оборудване – системи за развъждане на рибите и растенията и системи за пречистване на рибите.

 • Консумативи и оборудване:
  • нарастващи доставки;
  • аквапонично оборудване;
  • оборудване за изпитване и наблюдение.

 • Обучение и услуги:
  Aquaponics Master Class®;
  • Програма за продължаващо обучение;
  • Ръководство за монтаж;
  • Планиране на проекти;
  • Консултиране.

 • Отглеждане и продажба на риба и зеленчуци, следващи стандартните оперативни процедури на 'NELSON AND PADE INC.®’.

 • Подкрепа на своите клиенти по технология и процедури, които използват ‘NELSON AND PADE, INC.®’.

  Маркетинговата програма на българската фирма поставя акцент върху научните изследвания в областта на здравословното хранене и качеството на продукцията от аквапоничните оранжерии.

ЕКИП

HHR07691.JPG

  Екипът на "АКВАПОНИКС БЪЛГАРИЯ" е изграден от силно мотивирани професионалисти, вярващи, че  аквапониката, като нова и иновативна технология за органично производство, може да играе основна роля в увеличаването на устойчивостта с предимството си, че е безопасна за потребителя и околната среда, като в същото време носи ползи за обществото като цяло. 

HHR07691_edited.jpg

Инж. Невен Терзиев

Управител на "Център за аквапоника", Стара Загора

Инженер и специалист по оценяване на съответствието и стоковия контрол. Специалист по аквакултури.

1.jpg

Д-р Милена Кръстанова

Председател на Сдружението с нестопанска цел „АКВАПОНИКС БЪЛГАРИЯ”. 

Ветеринарен лекар, журналист и преподавател на студентите по ветеринарна медицина. 

11_I.Petrov.JPG

    На 18 март 2022 г. е представен пред президента на Р. България Румен Радев, за първи път в Източна Европа, уникален образователен, научноизследователски и индустриален проект за контролирано екологично производство чрез аквапонична технология в България. „АКВА ФИЙЛД” ООД в партньорство с Тракийския университет – Стара Загора изграждат за по-малко от година „Център за аквапоника”, разположен на площ от 4000 кв.м.

   Сътрудничеството между наука и бизнес е от съществено значение аквапониката да изпълни заявката си като жизнеспособна технология за местно производство на храни в световен аспект. Мащабът, многофункционалността и устойчивостта на интегрираната аквапонична технология кореспондира с нарастващата тенденция за внедряване на новите версии хранителни системи със затворен цикъл и в контролирана среда.

ПАРТНЬОРИ

   Най-проспериращата компания в Америка за аквапоника, която съдейства на хората да бъдат успешни в производството на органични храни.

bottom of page